ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Βιβλίο από τον Ι. Πρεβεζά

Το βιβλίο του Ι. Πρεβεζά "Εισαγωγή στην Επιδεσμολογία" κυκλοφόρησε το 1995 και περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για τις βασικές αρχές επιδεσμολογίας, πρώτων βοηθειών καθώς και τη σωστή εφαρμογή μίας επίδεσης.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΜΙΑ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Δημοσιευμένο άρθρο του Ι. Πρεβεζά στο Περιοδικό "Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία"

Η επιτυχία μίας θεραπείας εξαρτάται από τον θεραπευτή, από την προσωπικότητα του ασθενή ή από την αλληλεπίδρασή τους; Όλο και μεγαλύτερο ποσοστό της κλινικής κοινότητας δέχεται σήμερα ότι πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των μυοσκελετικών προβλημάτων παίζει η ενεργός συμμετοχή του ασθενή...

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Πληροφορίες από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών

Συμβουλέψου τον φυσικοθεραπευτή σου